Βιογραφικά Στοιχεία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1987 Απολυτήριο Λυκείου
 • 1988 Κατάταξη στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
 • 1994 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ – Βαθμός: λίαν καλώς (7,2)
 • 1995 Πτυχίο Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ) – Διάρκεια εκπαίδευσης: 1 έτος (10 Οκτ 1994 έως 06 Οκτ 1995)
 • 1995 Πτυχίο Σχολής Ειδικών Όπλων Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΕΟΕΔ) – Αντικείμενο εκπαίδευσης: ο ραδιοβιοχημικός πόλεμος
 • 1999 Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος «Πληροφορική και Οργάνωση Εργασίας» – Αντικείμενο εκπαίδευσης: εκμάθηση των Windows 95, Microsoft Word-Excel-PowerPoint και Internet, Διάρκεια εκπαίδευσης: 44 ώρες
 • 2000 Παρακολούθηση του προγράμματος Ενέργειας Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης «Αντινεοπλασματική Χημειοθεραπεία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 940005 Ε1 «Υγεία και Πρόνοια» του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΠΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» – Διάρκεια: 40 ώρες.
 • 2001 Εκπαίδευση στις τεχνικές της Κλινικής Ογκολογίας και Ακτινοθεραπείας στο Νοσοκομείο St Bartholomew υπό την εποπτεία του Dr P N Plowman MA MD FRCP FRCR – Διάρκεια εκπαίδευσης: 3 εβδομάδες (09 Μαΐου 2001 έως 30 Μαΐου 2001)
 • 2001 Εκπαίδευση στο πρόγραμμα εξομοίωσης με το «Exomio 3D Simulation Software» και την εφαρμογή ενδοϊστικής βραχυθεραπείας με Ir Afterloading στην Ακτινοογκολογική Κλινική του Klinikum Offenbach υπό την εποπτεία του Chefarzt κ. Ζαμπόγλου Ν. – Διάρκεια εκπαίδευσης: 2 εβδομάδες (03 Δεκ 2001 έως 17 Δεκ 2001)
 • 2002 Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
 • 2003 Παρακολούθηση εκπαιδευτικών μαθημάτων «ESTRO Teaching Course on Modern Brachytherapy Techniques» στο Παρίσι (23 Μαρ 2003 έως 27 Μαρ 2003)
 • 2003 Εκπαίδευση στον αποχωρισμό των Δενδριτικών Κυττάρων και Τ-κυτταρικών υποπληθυσμών, την κυτταροκαλλιέργεια Monocyte Derived Dendritic Cells και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων με τη χρήση κυτταροομετρίας ροής στο Department of Histocompatibility and Immunogenetics of the National Blood Service, Colindale – Συνολική διάρκεια εκπαίδευσης: 3 εβδομάδες (12 Μαΐου 2003 έως 23 Μαΐου 2003 και 22 Σεπ 2003 έως 26 Σεπ 2003), Υπεύθυνη προγράμματος: Dr Cristina Navarrete BSc, PhD, FRCPath, SRCS National Head and Lead Consultant Clinical Scientist in Histocompatibility and Immunogenetics, Honorary Senior Lecturer in Immunology and Molecular Pathology Royal Free & University College Medical School University College London.
 • 2004 Εκπαίδευση α)στο πρόγραμμα εικονικής εξομοίωσης με το «Exomio 3D Simulation Software», β)στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενδοϊστικής βραχυθεραπείας με Ir Afterloading και γ)στις νέες τεχνικές εξωτερικής ακτινοθεραπείας στην Ακτινοογκολογική Κλινική του Klinikum Offenbach υπό την εποπτεία του Chefarzt κ. Ζαμπόγλου Ν. – Διάρκεια εκπαίδευσης: 1 εβδομάδα (26 Ιαν 2004 έως 30 Ιαν 2004)
 • 2004 Πτυχίο Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού – σχολείο προκεχωρημένης εκπαίδευσης (ΣΕΥ) – Διάρκεια εκπαίδευσης: 1,5 μήνες (04 Οκτ έως 23 Δεκ 2004)
 • 12-16 June 2005 Imagine Target Volume Determination: Giardini Naxos, Italy
 • 13-18 November 2005 Evidence – Based Radiation Oncology: Methodological Basis and Clinical Application: Dubrovnik, Croatia
 • 01-05 July 2007 IMRT and Other Conformal Techniques in Practice: Vienna, Austria
 • 28-30 June 2009 ESTRO-EAU Course on Brachytherapy on Prostate Cancer: Istanbul, Turkey
 • 11 May 2010 Observership at the Memorial Sloan Kettering Cancer Center: New York, USA
 • 27-29 August 2010 ESTRO Course on 3D Image-based Brachytherapy in Gynaecological Malignancies: Warsaw, Poland
 • 19-20 May 2011 Current Management of Breast Cancer: Jules Bordet Institute: Brussels, Belgium
 • 13-14 October 2011 Tour d’Europe: «Urological Cancer – a multidisciplinary approach»: Erasmus University Medical Center: Rotterdam, The Netherlands
 • 9-10 December 2011 Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) Symposium: Stanford University School Of Medicine, Stanford, USA
 • 06-08 December 2012 SBRT Symposium «Stereotactic Ablative Radiotherapy»: Amsterdam, The Netherlands
 • 08-09 March 2013 Symposium «Radiation Oncology in Prostate and Bladder Cancer: Current and Future Concepts»: Department of Radiation Oncology, Technische Universität München: Munich, Germany
 • 9-13 June 2013 ESTRO Course «Target Volume Determination – from Imaging to Margins»: Ljubljana, Slovenia
 • 06-08 February 2014 ESTRO «Image Guided and Intensity Modulated Radiotherapy in Clinical Practice» Course: London, United Kingdom
 • 25-29 May 2014 ESTRO «Basic Clinical Radiobiology» Course: Istanbul, Turkey
 • 11-13 December 2014 SBRT Symposium 2014 Stereotactic Ablative Radiotherapy, Amsterdam
 • 08-09 May 2015 Modern Radiation for Lymphoma, USA

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 • 1994 – 1995 Κυκλική εκπαίδευση (rotation) ανά μήνα στις κλινικές και τα εργαστήρια του 401 ΓΣΝΑ και παράλληλα εφημερεύων ιατρός στη «Διαλογή» (ΤΕΠ του 401 ΓΣΝΑ)
 • 1995 – 1997 Διευθυντής του ΣΤΕΠ Φρουράς Λαμίας (Υγειονομική κάλυψη της Μεραρχίας Υποστηρίξεως που εδρεύει στη Λαμία)
 • 1997 Εσωτερικός βοηθός της Α΄ Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ επί 6 μήνες (1 Δεκ 1997 έως 31 Μαΐου 1998)
 • 1998 Εσωτερικός βοηθός του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του 401 ΓΣΝΑ επί 6 μήνες (1 Ιουν 1998 έως 31-Δεκ – 1998)
 • 1999 – 2002 Εσωτερικός βοηθός της Ακτινοθεραπευτικής-Ογκολογικής Κλινικής του ΠΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» επί 3 έτη 2 μήνες και 27 ημέρες (25 Ιαν 1999 έως 22 Απρ 2002)
 • 2002 Χορήγηση άδειας τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής-Ογκολογίας.
 • 2002 – 2003 Επιμελητής του Ακτινοθεραπευτικού-Ογκολογικού Τμήματος του 401 ΓΣΝΑ (23 Απρ 2002 έως 20 Ιούν 2003)
 • 2003 – 2004 Ιατρός του 492 ΓΣΝ Αλεξανδρουπόλεως και Διευθυντής του 4ου ΕΓ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ (20 Ιουν έως 05 Ιουλ 2004)
 • 2004 – 2008 Επιμελητής του Ακτινοθεραπευτικού-Ογκολογικού Τμήματος του 401 ΓΣΝΑ με απόσπαση στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν»
 • 2006 – 2009 Επιμελητής του νοσοκομείου «Metropolitan» και επιστημονικά υπεύθυνος της Μονάδας Ενδοϊστικής Βραχυθεραπείας για τον Καρκίνο του Προστάτη.
 • 2002 – παρόν Επιστημονικός συνεργάτης του Κ.Α.Ο. του Νοσοκομείου «ΙΑΣΩ»

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Από το 1997 έως το 2002 διετέλεσα εσωτερικός βοηθός του τμήματος Απεικονιστικής Ιατρικής και της Α΄ Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ καθώς επίσης και της Γ΄ Ακτινοθεραπευτικής-Ογκολογικής Κλινικής του ΠΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας».
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα συμμετείχα ενεργά στα μαθήματα και τις εργασίες του Τμήματος Ιατρικής Απεικόνισης του Νοσοκομείου και απέκτησα εξοικείωση και εμπειρία στα τμήματα της Κλασσικής Ακτινολογίας, Υπερήχων Σώματος και Αξονικής Τομογραφίας.
Στα πλαίσια της κλινικής μου εκπαίδευσης, ως ειδικευόμενος της Α΄ Παθολογικής-Ογκολογικής κλινικής του 401 ΓΣΝΑ, της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του ΠΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» όπου είχα διατεθεί επί τρεις μήνες και της Γ΄ Ακτινοθεραπευτικής-Ογκολογικής Κλινικής του ΠΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», ανέλαβα το θεραπευτικό χειρισμό ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες και απέκτησα γνώσεις και εμπειρία:

 • Στη θεραπευτική αντιμετώπιση και νοσηλεία πασχόντων από νεοπλασματικές ασθένειες
 • Στην αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων επιπλοκών της νόσου
 • Στην εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων σύμμορφης ακτινοθεραπείας, χημειοθεραπείας όπως επίσης και το συνδυασμό τους με άλλες θεραπευτικές μεθόδους (χειρουργική θεραπεία, βιολογικές θεραπείες)
 • Στην πρόληψη και αντιμετώπιση των παρενεργειών της ακτινοθεραπείας και της αντινεοπλασματικής χημειοθεραπείας
 • Στο χειρισμό ασθενών σε κλινική μίας ημέρας
 • Στο χειρισμό ασθενών της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού
 • Στην εφαρμογή ενδοκοιλοτικής (γυναικολογικός καρκίνος) και ενδοϊστικής βραχυθεραπείας (καρκίνος του προστάτη)

Παράλληλα συμμετείχα ως ειδικευόμενος ιατρός, αλλά και μετέπειτα ως ειδικός Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος επιμελητής του 401 ΓΣΝΑ στα ογκολογικά συμβούλια με τη Γναθοχειρουργική, τη Γυναικολογική και την Ουρολογική Κλινική του ΠΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας». Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα υπήρξα ομιλητής σε εκπαιδευτικά μαθήματα του Νοσοκομείου.
Κατά τις επισκέψεις μου σε νοσηλευτικά και επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού ενημερώθηκα σε θέματα που αφορούν

 • Την ενδοϊστική βραχυθεραπεία του προστάτη αδένα, τις τεχνικές και τις ενδείξεις εφαρμογής X-Knife και Gamma-Knife σε όγκους του εγκεφάλου και τεχνικές χορήγησης ακτινοθεραπείας σε όγκους του οφθαλμού με τη χρήση microcollimator (Νοσοκομείο St Bartholomew)
 • Την ενδοϊστική βραχυθεραπεία με Ir afterloading σε συμπαγείς όγκους, και τη χρήση του νέου συστήματος σχεδιασμού θεραπείας «exomio» (Klinikum Offenbach – Strahlenklinik)
 • Εργαστηριακές τεχνικές ανοσολογίας και ανοσο-ογκολογίας (National Blood Service Colindale London)

Τις γνώσεις αυτές εφάρμοσα ή προγραμματίζω να εφαρμόσω στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη.
Επιπλέον, είμαι μέλος της Επιτροπής Εθνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών για τις Νεοπλασίες Πνεύμονα, Κεφαλής & Τραχήλου, Ουροποιητικού και Γυναικολογικού Καρκίνου.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
«Σύγχρονη χορήγηση χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας σε τοπικά προχωρημένο καρκίνο του τραχήλου της μήτρας». Τριχάς Μ, Τσερκέζογλου Α, Μπαρμπούνης Β, Χατζηελευθερίου Γ, Ντρουφάκου Σ, Κατσιλιέρης Ι. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας 29/11-2/12/2001: Αθήνα, Ελλάδα
«The efficacy of aggressive chemoradiation in inoperable Head & Neck cancer. Preliminary results from a phase II study with Docetaxel, Cisplatin and 5-Fluoracil» Alexander D Rapidis, Elias Stavrinidis, Ioannis Katsilieris, Miltiades Trichas, Stavroula Droufakou, Marina Kontova, Konstantine Vagdatlis, George Tsimopoulos, Panayiota Liossi, Spyros Valsamis. 27th ESMO Congress 18-22 October, 2002: Nice, France. (Η ανακοίνωση αυτή τιμήθηκε με το 3ο βραβείο) Annals of Oncology 2002;13 (Suppl 5):154
«A dose escalation study of liposomal doxorubicin (caelyx) in combination with capecitabine (xeloda) in patients (pts) with advanced solid tumors» M. Vasiliadis, M.Toromanidou, K. Amarantidis, M.Trichas, A. Karayannakis, S. Kakolyris. 5th Congress of Balkan Union of Oncology 14-17 October, 2004: Beograd, Serbia & Montenegro
«Induction chemotherapy followed by concurrent chemoradiation in advanced squamous cell carcinoma of the head and neck. Results from a phase II study with Docetaxel, Cisplatin and 5-Fluorouracil» Alexander D. Rapidis, Elias Stavrinidis , Miltiades Trichas, Marina Kontova, Konstantine Vagdatlis, Alexandra Roupakia, Panaiyota Liossi, Georgios Kyrgias, Stavroula Droufakou, Ioannis Katsilieri. Greek Anticancer Institute, Saint Savvas Hospital, Head and Neck Unit: Athens, Greece. Annals of Oncology
«Ulcerative locally advanced breast cancer: the efficacy of combined anthracycline-based and hormonal therapy». Kakagia D, Trichas M, Papadopoulos N, Tsalkidis A, Jivannakis T, Tamiolakis D. Eur J Gynaecol Oncol. 2004;25(6):716-8.
«Induction chemotherapy followed by concurrent chemoradiation in advanced squamous cell carcinoma of the head and neck: final results from a phase II study with docetaxel, cisplatin and 5-fluorouracil with a four-year follow-up» Rapidis AD, Trichas M, Stavrinidis E, Roupakia A, Ioannidou G, Kritselis G, Liossi P, Giannakouras G, Douzinas EE, Katsilieris I Oral Oncol. 2006 Aug;42(7):675-84. Epub 2006 May 30.
«VEGF expression in the colorectal adenoma-carcinoma sequence» Kaklamanis L, Trichas M, Amarantidis K, Spathari N, Micheli A, Karayiannakis A, Chatzaki E, Georgoulias V, Kakolyris S. Oncol Res. 2006;15(9):445-51.
«A dose escalation study of pegylated liposomal Doxorubicin (caelyx) in combination with capecitabine (xeloda) in patients with refractory solid tumors» Maltezos E, Amarantidis K, Trichas M, Vasiliadis M, Toromanidou M, Chatzaki E, Karayiannakis A, Tsaroucha A, Romanidis K, Kakolyris S. Oncology. 2005;69(6):463-9. Epub 2005 Dec 21.
«The disparity of health facilities in an urban area discourages proposed treatment application in inoperable lung cancer patients» Hillas G, Bakakos P, Trichas M, Vlastos F. Cancer Manag Res. 2010 Nov 15;2:287-91